مصوبه مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

به میمنت میلاد مسعود حضرت علی (ع) و پیرو مصوبه مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ سود سهام  به ازای هر سهم مبلغ ۶۱۵ ریال به حساب سهامداران محترم واریز گردید.

به اطلاع میرساند با تلاش پرسنل و مدیریت شرکت علیرغم تمامی مشکلات بوجود آمده در سال گذشته درآمد شرکت در پایان سال مالی به میزان ۶۲% نسبت به سال مالی قبل افزایش داشته و سود خالص نیز برای سال مالی مذکور نسبت به سال مالی قبل ۸۰% افزایش داشته است لذا درجلسه مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ سود نقدی قابل تقسیم به میزان ۶۱۵ ریال برای هر سهم مصوب گردید و بر همین اساس سود نقدی کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی که نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی خود اقدام نموده اند در تاریخ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ به حسابشان واریز گردید .

مجددا به اطلاع می رساند که واریز سود سهام منوط به تکمیل اطلاعات هویتی توسط سهامداران در سامانه می باشد.